Medlemmar/larses-vaxthus-med-sumer-snow.jpg

Vill du visa din trädgård?

Varje sommar bjuds föreningens medlemmar in att titta på olika trädgårdar. Vill du visa din trädgård eller känner du någon som har en trädgård att visa? Det spelar ingen roll om trädgårdens ägare är medlem i föreningen eller inte.
Kontakta då Maria Lindberg, tel 070-338 56 89.

/leksands-trgfor-logga-blaklocka-farg-liten.jpg

Vårbrev 6 april 2022

från Leksands trädgårdsförening

Först vill vi i styrelsen tacka för fortsatt förtroende från ett välbesökt årsmöte. Vi har två nya styrelsemedlemmar och två som lämnar styrelsen. Britta Höghammar, som varit i styrelsen ca 20 år, och Monika Rönnkvist, som varit vår kassör i tio år. Ett stort TACK till dem för deras fantastiska engagemang under många år i styrelsen. Vi välkomnar Monika Lindgren som ny kassör och Susanna Mångs som ansvarig för skolträdgården.

Våra aktiviteter startar nu så sakteliga upp. Fröminglet, som var i samband med årsmötet, var välbesökt och många plantor, fröer, tips och råd utbyttes. Så härligt att vi kan mötas igen!

Årets aktiviteter börjar så smått komma på plats, en del är fortfarande preliminära som syntes i verksamhetsplanen i Vinterbrevet. Vi arbetar för att få fler datum på plats. Här nedan kommer en del. Vill du hjälpa till vid någon aktivitet så hör av dig till Ewa Fogelström på tel 070-721 01 29.

April
9 april kl 12.00 Bildvisning, ”Trädgårdsåret 2021”, i Kulturhuset med Boel Tengnér.
I samband med denna presenterar hon även 2022 års aktiviteter.

27 april kl 18.00 Vårmarknad i Sveasalen med föreläsning, ”Tips inför årets odlingssäsong”, av Maj-Lis Pettersson, kl 19.00. Maj-Lis Pettersson är hortonom och växtskyddsexpert och bl a känd för sina föreläsningar och även böcker.
Entré till föredraget är 50 kr för medlemmar och för icke medlemmar 100 kr.

Medlemmar som vill sälja fröer eller plantor anmäler sig till vårt e-post leksandstradgardsforening @ gmail.com senast 20 april. Obs! Begränsat med plats, först till kvarn gäller.

Maj
9 maj kl 17.00 öppnar skolträdgården. Välkommen dit och titta.

10 maj kl 18.00 planteringskväll hos Gundhes i Insjön. Separat inbjudan kommer att skickas ut

Juni
11 juni kl 11.00-13.00 plantloppis i Skolträdgården. Medlemmar säljer av sitt överskott av plantor m m.

Sommarbrev skickas ut med mer information om kommande aktiviteter.

Juli
Trädgårdsvisningar påbörjas, e-brev skickas separat om dessa. Hör gärna av dig till Maria Lindberg, tel 070-338 56 89, om du vill visa din trädgård för medlemmarna eller vara medarbetare i trädgårdsgruppen.

Vi vill gärna påminna om att medlemsavgiften för 2022 ska erläggas före 15 april för att du ska få medlemsbreven. Årsavgiften är 120 kr och betalas till bankgiro 864-4205.

Styrelsen genom Ewa

Kontaktpersoner
Ewa Fogelström, ordförande tel 070-721 01 29, lewa.fogelstrom @ gmail.com
Monika Lindgren, kassör, tel 070-669 97 27, ekomol39 @ gmail.com
Ann Egnell, sekreterare, tel 070-661 98 09, egnellann @ gmail.com
Boel Tengnér, tel 0247-143 39, boel.tengner @ gmail.com
Susanna Mångs, skolträdgården, tel 070-480 84 16, susanna.mangs @ live.se
Maria Lindberg, trädgårdsvisningar, tel 070-338 56 89, marialindberg10 @i cloud.com

Hemsida: http://www.leksandtradgardsforening.n.nu/
E-post: leksandstradgardsforening@gmail.com
Instagram: leksandstradgardsforening

Facebook: Leksands trädgårdsförening

Utkast verksamhetsplan Leksands Trädgårdsförening 2022

uppdaterad 220117

Vår verksamhet ska främja föreningens ändamål ”att sprida intresse för och öka kunskapen om ekologisk trädgårdsodling”. Detta ska vi göra genom att anordna medlemsmöten, kurser, föreläsningar, trädgårdsbesök och studieresor.

Förslag till verksamheter 2022 i datumordning

Januari
– Vinterbrev skickas ut med information om bildvisning och årsmötet

Februari

Alla aktiviteter i februari skjuts på framtiden pga pandemirestriktioner

– Bildvisning ’Trädgårdsåret 2021’ på Kulturhuset. I samband med detta presenterar vi även förslag till verksamhetsplan 2022 för medlemmarna. Ansvarig Boel Tengnér för bildvisning och Ewa Fogelström för verksamhetsplan
– Föreläsning ’Så, planera, plantera perenner’???

Mars
– 22 mars årsmöte med frömingel i Musikens hus kl 18.00. Medlemmar får sälja fröer och växter efter årsmötet ca kl 19.00. 
– Vårbrev med fastställd verksamhetsplan ut till medlemmarna.
– Kurs – beskärning av träd och buskar
– Vårkänslor hos Gundhes? Botanisera ibland inkomna pluggplantor i växthuset.

April
– Föreläsning perenna grönsaker?
– 27:e Vårmarknad i Sveasalen med föreläsning av Maj-Lis Pettersson, ’Tips inför årets odlingssäsong’. Medlemmar får sälja fröer och växter innan föreläsningen.

Maj
– Skolträdgården öppnas upp
– Jordkällarturné?

Juni
– Plantloppis i skolträdgården
– Sommarbrev med information om trädgårdsresa

Juli
Trädgårdsvisningar
– Medlemsmöte på Hildasholm med  berättelser kring medicinalväxter (Ingemar Blomqvist)
– V 29 Blomsterdagen på Hembygdsgården på torsdagen i samverkan med Leksands Kulturväxter. Medlemmar får sälja plantor, grönsaker och dylikt från egna trädgården. En föreläsare här?

Augusti
– Trädgårdsvisningar
– Trädgårdsresa
– Tomatprovning

September
– Skördemarknad på Hildasholm. Trädgårdsföreningen säljer blommor och berättar om vår verksamhet. Vi sponsrar vinster till grönsaks- och blomstertävlingarna. Medlemmar erbjudes möjlighet att sälja överskott från egna trädgården, blommor och grönsaker.
– Potatisprovning. Favorit i repris med nya sorter?
– Kurs – hur ta hand om skörden eller liknande?

Oktober
– Äppelprovning?
– Höststängning av skolträdgården
– Höstbrev

November
– Planteringskväll hos Gundhes

Utöver ovan nämnda aktiviteter skickas det ut inbjudningar via e-post till medlemmarna inför de olika aktiviteterna.

Vi samverkar med Vuxenskolan avseende aktiviteter och annonsering i samband med dessa.

Styrelsen har under året 5–6 styrelsemöten.

Valda/utsedda grupper/medlemmar finns som har ansvar för trädgårdsvisningar, skolträdgården, trädgårdsresan och FB/instagram.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

/miljopris-sammilsdal.jpg /miljoprisoverlamnande.jpg
Centerpartiets styrelse och trädgårdsföreningen i Sammilsdals skolträdgård. Ordförande
Mona Erkers tar emot miljöprisdiplom från kommunalrådet/styrelseordförande Ulrika Liljeberg.

/miljopris-centern-o-tgf.jpg/miljopris-fikastund.jpg
Centerpartiets styrelse och Leksands trädgårdsförenings styrelse, som dricker kaffe/te och äter kakor bakade av trädgårdsföreningens styrelsemedlemmar.

Miljöpris 2014

3 juni fick föreningen mottaga Centerpartiet i Leksands miljöpris, som bestod av ett diplom samt 3.000:-. Motivering: ”För ert långa arbete med att sprida intresset för bl a ekologisk odling, både i teori och praktik. För ert stora engagemang i att bevara och utveckla kunskap om allt från fröer, plantor och blommor till lökar och bönor. Ni bidrar med er odlarglädje till ett vackrare och på många sätt rikare Leksand som gagnar vår miljö på ett mycket positivt sätt.” Hela centerpartiets styrelse deltog vid diplomutdelningen, som skedde vid föreningens skolträdgård vid Sammilsdalskolan. Föreningens medlemmar hade ordnat med kaffe/te och bakat kakor.

 

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)