Kontakt

12-apostlar-3-6-maj.jpg


Styrelsen


Ordförande Mona Erkers, tel 070-223 29 95
Vice ordförande Ingemar Blomqvist, tel 0247-300 03
Kassör Monica Rönnkvist, tel 070-362 90 09
Seketerare Ann Egnell, tel 070-661 98 09
Skolträdgårdsansvarig May Nygårds, tel 0247-105 82,
079-341 28 21
Britta Höghammar, tel 0247-346 03
Annika Hastegård, tel 0247-130 66
Agneta Killander Flitt, 073-069 68 74
Maria Lindberg, 070-338 56 89
Yngve Mauritsson, 0241-612 12

Boel Tengnér, tel 0247-143 39 

E-post Leksands Trädgårdsförening:
leksandstradgardsforening@gmail.com

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)